Asas HTML

Tajuk / Headings
Tajuk atau headings ditanda dengan tag <h1> hingga <h6> .
 contohnya:
<h1> Tajuk 1 </h1>
<h2> Tajuk 2 </h2>
<h3> Tajuk 3 </h3>

Perenggan / Paragraphs
Perenggan atau paragraph ditanda dengan tag <p>.
<p> Ini adalah perenggan </p>
<p> Ini adalah perenggan yang lain </p>

Pautan / Links
Pautan atau Links ditanda dengan tag <a>.
<a herf="http://sakuraariela.blogspot.com">Ini adalah link</a> 

Gambar / Images
Gambar atau images ditanda dengan tag <img>.
<img src="sakuraariela.jpg" width="104" height="142"


-SakuraAriela-

No comments:

Post a Comment