Pengenalan HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>HTML secara ringkas

 • DOCTYPE bermaksud "document type"
 • Di antara <html> dan </html> isi kandungan seluruh laman web termasuk header, body dan footer.
 • Di antara <body> dan </body> isi kandungan sesebuah laman web.
 • Di antara <h1> dan </h1> sebagai tajuk kepada sesuatu perenggan
 • Di antara <p> dan </p> dipaparkan sebagai perenggan.

Apa itu HTML ??

 • HTML bermaksud Hyper Text Markup Language
 • HTML iaitu bahasa penanda aka "Markup Language"
 • A markup language adalah set kepada markup tags
 • HTML tags sebagai kata kunci (tag nama) di kelilingi oleh angle brackets seperti <html>
 • HTML tags kebiasaannya secara berpasangan seperti <b> and </b>
 • permulaan dipanggil "start tag" dan di akhiri dengan "end tag"
 • "end tag" sama seperti "start tag" tetapi mempunyai forward slash </b>.
 • Start dan end tags juga di kenali sebagai opening tags dan closing tags.
<tagnama>isi kandungan</tagnama>

HTML page structureNo comments:

Post a Comment