Editor HTML

HTML menggunakan Notepad  atau Text Edit

HTML boleh di edit dengan menggunakan HTML editor seperti:
  • Adobe Dreamweaver
  • Microsoft Expression Web
  • CoffeeCup HTML Editor
  • Notepad C++
Langkah 1: Start Notepad

Start -> All Programs -> Accessories -> Notepad


Langkah 2 : Edit HMTL menggunakan NotepadLangkah 3: Save HTML

pilih Edit -> Save as...
Anda boleh menggunakan '.htm' atau '.html' kerana tiada perbezaan diantara htm atau html.

Langkah 4 : Memperlihat kan HTML dengan menggunakan pelayar atau 'browser'

"Double click" HTML yang anda simpan tadi.


Done..

-SakuraAriela-

No comments:

Post a Comment